КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Основни моменти от развитието на музейното дело в Община Белово

- През 1928 година Димитър Ников от Голямо Белово с помощта на известния български етнограф – проф. Христо Вакарелски подрежда музейна сбирка в скалния параклис "Св. Св. Козма и Дамян" в Голямо Белово
- След смъртта на Д. Ников тази дейност не е продължена.
- През 1964 г. Атанас Хрисчев започва работа като учител по история в СУ "Ал. Иванов- Чапай" , основава Беловско краеведческо дружество, в което членуват ученици от горните класове и започва да събира материали – документи, снимки, етнографски материали, археологически находки, с които се поставят основите на музейна сбирка.
- През 1968 г. с писмо № V1883 от 16.05.1968г. с разрешение на тогавашния Комитет за култура е регистрирана музейна сбирка - През годините тя се е помещавала на различни места, а от 1993г. /Решение № 77/15.10.1993г.на Общински съвет, гр. Белово/ музейната сбирка е експонирана в т.нар „Павлова къща“
- През 1978 година Националният исторически музей започва разкопки в местността „Свети Спас“, разкрита е цитаделата на града, разкопките продължават 20 години, като се извършват със съдействието на музейната сбирка.
- През 1994г. е извършена реставрация и консервация на Беловската базилика
- На 20.12. 2018г. с Решение № 619/20.12.2018г.на Общински съвет, гр. Белово, статутът на музейната сбирка е променен и е създаден нов общински културен институт – Исторически музей, гр. Белово