КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАРОДНИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 14.11.2021Г.

Избори за народни представители за народно събрание на 11 юли 2021 г.

Избори за народни представители за народно събрание на 4 Април 2021г.