КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

- ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

- ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

- ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

ЗАПОВЕДИ Документи
Заповед № 37 / 07.02.2017 г
Заповед № 20 / 30.01.2017 г
Заповед № 54 / 27.02.2017 г

 

ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ Документи
Избирателни секции
Предварителни избирателни списъци

 

Други документи Документи
Покана - АО-241 / 10.02.2017 г. /
Приложение № 10-НС - Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК / 02.03.2017 г. /
Приложение № 11-НС - Заявление - Декларация за изключване от списъка на заличените лица / 02.03.2017 г. /
Приложение № 12-НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес / 02.03.2017 г. /
Приложение № 14-НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия / 02.03.2017 г. /
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на / 26 март 2017 г. /
Обява относно провеждане на обучение на членовете на СИК на територията на Община Белово