КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

1 Март - НЧ "АЛ. ПИПОНКОВ - ЧАПАЙ" С. ДЪБРАВИТЕ

1 Март - НЧ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. МЕНЕНКЬОВО

1 Март - НЧ "БЛАГОЙ ЗАХАРИЕВ" КВ. МАЛКО БЕЛОВО