КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи за сваляне:

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  БЮДЖЕТА
ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ - Изтегли

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ (РА) КЪМ ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ - Изтегли

IТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД - Изтегли

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - Изтегли

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ПО ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ (ДМП) - Изтегли

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - Изтегли