КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Годишен финансов отчет за 2020 г.

Документи:

Баланс към 31.12.2020 година. - Изтегли

Отчет на касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г. - Изтегли

Одитен доклад - Изтегли

Отчет приходи и разходи към 31.12.2020г - Изтегли

Приложения - Изтегли