Годишен финансов отчет за 2020 г.

Документи:

Баланс 2020 г. - Изтегли

Касови отчети - Изтегли

Обяснителна записка към 31.12.2020 г. - Изтегли

Справка за оповестяване на счетоводна политика - Изтегли

Допълнителни пояснения към справката - Изтегли