КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Годишен финансов отчет за 2019 г.

Документи:

Годишен финансов отчет за 2019 г. /05.06.2020г./ - Изтегли

Протокол за публично обсъждане на годишен отчет за касово изпълнение на бюджета за 2019г. / 20.07.2020г. / - Изтегли