КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Програма за 2019г. по изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост в Община Белово през периода 2016-2019г.

Документи:

Програма / 18.04.2019г. / - Изтегли