КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

 Проект на бюджет 2019г.

Документи:

Бюджет 2019г. / 08.01.2019 г. / - Изтегли

Бюджет 2019г. - Начален план по пълна единна бюджетна класификация / 11.02.2019г. / - Изтегли