КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Годишен финансов отчет за 2017 г.

Документи:

Счетоводна политика на община Белово - Изтегли

Отчет приходи и разходи към 31.12.2017 г. - Изтегли

Баланс на община Белово към 31.12.2017 г. - Изтегли

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета 01.01.2017 до 31.12.2017 - Изтегли

Отчет касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г. - Изтегли

Отчет за касово изпълнение на сметките от ЕС - КСФ - Изтегли

Отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства - Изтегли

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджета и средствата по сметките на ЕС към 31.12.2017 г. - Изтегли

Амортизационна политика - Изтегли

Отчетен касоф дефицит излишък към 31.12.2018 г. - Изтегли