КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Бюджет 2018 г / 05.02.2018 г. / - Изтегли

Отчет натурални показатели 2018 г. / 20.02.2018 г. / - Изтегли

Инвестиционен план на капиталовите разходи 2018 г. / 20.02.2018 г. / - Изтегли

Бюджет Начален план 2018 г. / 20.02.2018 г. / - Изтегли