КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Докуменити за сваляне:

Проект на бюджет 2017 - Изтегли

Проект на разходите по функции 2017 - Изтегли

Проект на собствени приходи 2017 - Изтегли