КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Договаряне без обявление по ЗОП

Допълнителни строително-монтажни работи към обект: „Eнергоефективна реконструкция на Административна сграда на община Белово - СМР на покрив. ID: 00112-2014-0010

Процедура по договаряне без обявление на допълнително СМР на обект "Енерго-ефективна реконструкция на читалище "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Белово. ID: 00112-2014-0011