КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ - VI - пл. Освобождение" в гр. Белово ID: 667257

Обявления

18.05.2015 г.

 

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ - VI - пл. Освобождение" в гр. Белово ID: 667257

Документи за участие

20.05.2015

Допълнително СМР за Създаване на Център за временни изложения с тусистическа цел за предоставяне и експониране на местното културно наследство на община Белово в УПИ - VI - пл. Освобождение" в гр. Белово ID: 667257