КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Дневен ред 2019 - 2023 Файлове
Проект на дневен ред за извънредно заседание на 22.10.2021 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 24.09.2021 г. Изтегли
Дневен ред за извънредна сесия 16.09.2021 г. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.07.2021 г. от 9:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово за 25.06.2021 г. от 13:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово за 28.05.2021 г. от 13:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово за 22.04.2021 г. от 13:30 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 07.04.2021 г. от 16:00 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 26.03.2021 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 17.03.2021 г. от 16:00 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 26.02.2021 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 09.02.2021 г. от 16:00 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 25.01.2021 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 18.12.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 27.11.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.10.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 07.10.2020 г. от 14:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 25.09.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 07.08.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.07.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 26.06.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 19.06.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.05.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Проект на Дневен ред за извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 22.05.2020 г. от 13:30 ч. - Заседанието е закрито за граждани Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 04.05.2020 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 17.03.2020 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.02.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 21.02.2020 г. от 13:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 31.01.2020 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 19.12.2019 г. от 13:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.11.2019 г. от 13:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 14.11.2019 г. от 16:00 ч. Изтегли

Дневен ред 2014 - 2019 Файлове
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 20.09.2019 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 11.09.2019 г. от 08:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.07.2019 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 27.06.2019 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.04.2019 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.03.2019 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 27.02.2019 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.01.2019 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 16.01.2019 г. от 16:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 20.12.2018 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.11.2018 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 31.10.2018 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.09.2018 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 27.07.2018 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 20.07.2018 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 28.06.2018 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 22.06.2018 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.05.2018 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 11.05.2018 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 27.04.2018 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.03.2018 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.02.2018 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 31.01.2018 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.12.2017 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 08.12.2017 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.11.2017 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 31.10.2017 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.09.2017 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 28.07.2017 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 21.07.2017 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.06.2017 г. от 13:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.05.2017 г. от 16:30 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 22.05.2017 г. от 16:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.04.2017 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 18.04.2017 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 07.04.2017 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 31.03.2017 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 24.02.2017 г. от 13:30 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 27.01.2017 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.12.2016 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.11.2016 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 15.11.2016 г. от 18:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.10.2016 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 21.09.2016 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 16.08.2016 г. от 17:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.07.2016 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.06.2016 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 31.05.2016 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 25.03.2016 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 26.02.2016 г. от 16:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредна сесия на Общински съвет - Белово - 12.02.2016 г. от 13.00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.01.2016 г. от 13:00 ч. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 11.01.2016 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.12.2015 г. от 14:00 ч. Изтегли
Дневен ред на заседание на Общински съвет - Белово на 14.12.2015 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 03.12.2015 г. от 15:00 ч. Изтегли
Дневен ред на извънредна сесия на Общински съвет - Белово - 04.11.2015 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 27.11.2015 г. Изтегли
Дневен ред на извънредна сесия на Общински съвет - Белово - 12.11.2015 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.07.2015 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 11.03.2015 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 04.06.2014 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 11.04.2014 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.03.2014 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 21.03.2014 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 28.02.2014 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 31.01.2014 г. Изтегли

Дневен ред: Архив 2011 - 2013 Файлове
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 27.12.2013 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.11.2013 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 31.10.2013 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.09.2013 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 30.11.2012 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет - Белово - 29.06.2012 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 16.05.2012 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съвет - Белово - 16.04.2012 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет - Белово - 27.04.2012 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет - Белово - 30.03.2012 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет - Белово - 14.03.2012 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет - Белово - 29.02.2012 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет - Белово - 15.02.2012 г. Изтегли
- Допълнение към Дневен ред - 15.02.2012 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет - Белово - 29.09.2011 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет - Белово - 07.09.2011 г. Изтегли
Дневен ред на извънредно заседание на Общински съдет - Белово - 30.08.2011 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет - Белово - 31.05.2011 г. Изтегли
Дневен ред на редовно заседание на Общински съдет - Белово - 31.03.2011 г. Изтегли