Информация към 08:00 часа на 3 декември 2020г.

актуална статистика по населени места