+ A | - a | A

гр. Белово
ул. "Орфей" 4А
п.к. 4470
Тел.03581/2773
Факс:03581/2770
E-mail:kmet@belovo.eu
vizual2.jpg Община Белово е сред първите в страната, която предлага електронни административни услуги чрез въведената Географска информационна система. Проектът за разработката и внедряването й бе финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет”. Чрез нея се оптимизират процесите по извършване на следните административни услуги: Издаване на скица на поземлен имот; Издаване на виза за проектиране; и др.

Карта

mapbel.png

mapbg.jpg