Вътрешни правила за планиране, организация, възлагане и контрол върху изпълнението на обществените поръчки и сключените договори по реда на ЗОП в Община Белово.

Документи:

Вътрешни правила /09.03.2016 г. / - Изтегли