На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№ 877 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  245 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  878 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  246 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  870 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  251 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  879 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  247 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  875 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  243 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  869 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  250 от 17.08.2015 г. на кмета на община Беловo

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  868 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  249 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  867 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  248 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово