ОБЩИНА БЕЛОВО ОБЯВЯВА КОНКУРСИ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ :

1. СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ „УТС, КАДАСТЪР И РЕГУЛАЦИЯ”, ОТДЕЛ „УСТРОИСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО”, ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРЕМИ ХУМАНИТАРНА ПОЛИТИКА И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” – ПО ЗАМЕСТВАНЕ, ДО ЗАВРЪЩАНЕ НА ТИТУЛЯРА;