Наоснование чл. 7,ал. 1, т. 1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на община Белово и в изпълнение Заповед №  223от 10.08.2015г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕРЕН

общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито, находящ севУПИ ІХ - Озеленяване, кв. 63 по ПУП на Белово, представляващ Терен 6, съгласно схема 104 от 07.07.2015 г. Площта на терена е 60 кв.м.

Документ:

Конкурс за предоставяне на терен - Изтегли