Регистър на даренията.

Документи:

Регистър дарения - 2017 / 11.10.2017 г. / - Изтегли

Регистър дарения - 2016 / 11.10.2017 г. / - Изтегли

Регистър дарения - 2015 / 11.10.2017 г. / - Изтегли

Регистър дарения - 2014 / 11.10.2017 г. / - Изтегли

Регистър дарения - 2013 / 11.10.2017 г. / - Изтегли

Регистър дарения - 2012 / 11.10.2017 г. / - Изтегли