Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП.

Документи:

Регистър / 11.10.2017 г. / - Изтегли