Регистър за издадените разрешителни за таксиметров превоз.

Документи:

Регистър на разрешенията за таксиметров превоз / 31.03.2017 г. / - Изтегли