Васил Петров Савов

Председател на Общински съвет

Контакти: 0879 155 669