Разпределение на общинските съветници в постоянни комисии към общински съвет - БЕЛОВО

Постоянна комисия по "Бюджет, финанси и икономическо развитие"
Стефан Василев Якимов - Председател
Десислава Василева Йорданова
Атанас Павлов Тасев
Постоянна комисия по "Устройство на територията, строителство и общинска собственост":
Атанас Павлов Тасев – Председател
Георги Спасов Генов
Тома Иванов Малинов
Постоянна комисия по "Опазване на околната среда, земеделие, горско и водно стопанство":
Тома Иванов Малинов – Председател
Любомир Георгиев Калайджийски
Стефан Василев Якимов
Постоянна комисия по "Законност, обществен ред и сигурност, жалби и сигнали и петиции":
Димитър Иванов Йорданов – Председател
Борис Николов Дангов
Живко Стефанов Митрев
Постоянна комисия по "Образование, култура, здравеопазване и социални дейности":
Мая Димитрова Гераксиева – Председател
Десислава Василева Йорданова
Димитър Иванов Йорданов
Постоянна комисия по "Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси":
Стойко Стойчев Стефанов – Председател
Еленко Страхилов Ветренски
Мая Димитрова Гераксиева