Избор на изпълнител за извършване на специализиран превоз.

Документи:

Обява РОП - 330 / 22.08.2016 г. / - Изтегли

Удължаване срока за прием на оферти / 30.08.2016 г. / - Изтегли