Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Строителен надзор; инвеститорски контрол.

Документи:

Референтни стойности / 13.07.2016 г. / - Изтегли

Техническа спецификация / 13.07.2016 г. / - Изтегли

Отговор - Изх. номер РОП - 285 / 15.07.2016 г. / - Изтегли

Договор / 15.07.2016 г. / - Изтегли

Образци - промени / 18.07.2016 г. / - Изтегли

Удължаване на срока за получаване на оферти / 20.07.2016 г. / - Изтегли

Методика за оценка / 26.07.2016 г. / - Изтегли

Обява за оповестяване на дата, час и място на отваряне на оферти / 29.07.2016 г. / - Изтегли