Доставка на електрическа енергия за нуждите на община Белово ID: 00112-2016-0003

Документи:

Протокол № 1 / 03.06.2016 г. / - Изтегли

Протокол № 2 / 15.06.2016 г. / - Изтегли

Съобщение - отваряне на цени/ 15.06.2016 г. / - Изтегли

Протокол № 3 / 21.06.2016 г. / - Изтегли

Решение за избор на изпълнител / 21.06.2016 г. / - Изтегли