Доставка на електрическа енергия за нуждите на община Белово ID: 00112-2016-0003

Документи:

Отговор на запитване / 25.04.2016 г. / - Изтегли

Списък на обектите с ниско напрежение под 100 кw. / 26.04.2016 г. / - Изтегли

Отговор на запитване / 10.05.2016 г. / - Изтегли

Съобщение - Дата на отваряне на оферти / 25.05.2016 г. / - Изтегли