Инженерногеоложко проучване, изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване мероприятията в резултат на свличане на общински път село Сестримо-ВЕЦ Сестримо село Сестримо, община Белово" ID: 00112-2016-0008

Документи:

Обявление / 14.04.2016 г. / - Изтегли

Решение / 14.04.2016 г. / - Изтегли

Удължаване срока за прием на оферти - РОП-407 / 16.11.2016 г. / - Изтегли

Покана за удължаване на срока на валидност на офертите - РОП-25 / 24.04.2017 г. / - Изтегли

Съобщение - ценови оферти / 08.08.2017 г. / - Изтегли