"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045, публикувана с Обявление в АОП с номер 728786 и Решение с номер 728783

Обособена позиция №1:

Многофамилна жилищна сграда гр. Белово, бул. „Освобождение" № 87, бл. 1

Обособена позиция № 2

Многофамилна жилищна сграда гр. Белово, бул. „Освобождение" № 87, бл. 2

Обособена позиция № 3

Многофамилна жилищна сграда гр. Белово, бул. „Освобождение" № 87, бл. 3

Документи:

Методика за оценка на оферти /13.04.2016 г. / - Изтегли

Тръжна документация /13.04.2016 г. / - Изтегли

Техническа спецификация /13.04.2016 г. / - Изтегли

Тех. паспорт - блок № 1 /13.04.2016 г. / - Изтегли

Тех. паспорт - блок № 2 /13.04.2016 г. / - Изтегли

Тех. паспорт - блок № 3 /13.04.2016 г. / - Изтегли

Ен. обследване - блок № 1 /13.04.2016 г. / - Изтегли

Ен. обследване - блок № 2 /13.04.2016 г. / - Изтегли

Ен. обследване - блок № 3 /13.04.2016 г. / - Изтегли

Образци на документи / 14.04.2016 г. / - Изтегли