Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап"., открита с Решение № РОП-103 от 01.04.2016 г. на инж. Костадин Георгиев Варев кмет на Община Белово, променена с решение № РОП-146 от 14.04.2016 г. на кмета на Община Белово публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер / ID: 00112-2016-0002.

Документи:

Тръжна документация, Техническо задание, Методика за оценка на оферит / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Проект на договор / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Количествено - стойностна сметка / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Образци на документи / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 2 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 3 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 4 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 5 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 6 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Технически проект - Челен лист / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 2 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 3 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 4 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 5 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 6-9 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 10 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 11-12 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 13-15/ 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 16-17 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 20 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 21 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 22-23 / 01.04.2016 г. / - Изтегли

Чертеж - 24 / 01.04.2016 г. / - Изтегли