Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор по проект "Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел по пешеходна улица от о.т. 160 до о.т. 189 в град Белово" ID: 00112-2015-0003

Документи:

Покана - Изтегли

Оферта - Изтегли

Декларация ЕИК - Изтегли

Декларация чл. 47-1- 2 ЗОП - Изтегли

Декларация чл. 47-1- 2-5 ЗОП - Изтегли

Декларация за подизпълнители - Изтегли

Декларация от подизпълнител - Изтегли

Списък на експертите - Изтегли

Декларация от експерт - Изтегли

Проекто- договор допълнен - Изтегли

Биография експерт - Изтегли

Авторски надзор - Изтегли