"Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Белово"

Документи:

Документация за участие в публично състезания / 02.08.2019г. / - Изтегли

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите / 02.08.2019г. / - Изтегли

Проект на Договор / 02.08.2019г. / - Изтегли

Техническа спецификация / 02.08.2019г. / - Изтегли

Количествена сметка / 02.08.2019г. / - Изтегли

ЕЕОД / 02.08.2019г. / - Изтегли

Образци на документи / 02.08.2019г. / - Изтегли

Улица Алеко Константинов / 02.08.2019г. / - Изтегли

Улица Георги Бенковски / 02.08.2019г. / - Изтегли

Улица Иван Вазов от ул.Апр.Възстание до ул.Чавдар Войвода - Изтегли

Улица Иван Вазов от ул.Юндола до ул.Апр.Възстание - Изтегли

Улица Иван Вазовот ул.Юндола до ул.Апр.Възстание - 2 - Изтегли

Улица Поп Михайл Радул / 02.08.2019г. / - Изтегли

Улица Тодор Каблешков / 02.08.2019г. / - Изтегли

Улица Христо Ботев / 02.08.2019г. / - Изтегли