"Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Белово" ID: 00112-2019-0006

Документи:

Решение - 925927 / 02.08.2019г. / - Изтегли

Обявление - 925934 / 02.08.2019г. / - Изтегли

Линк към АОП

Решение за изменение - 927337 / 09.08.2019г. / - Изтегли

Съобщение РОП-35 - Относно: Отваряне на ценови оферти на участници / 21.02.2020г. / - Изтегли