Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за целите на проект "Ремонт, Реконструкция, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на образователна инфраструктура на територията на Община Белово - ДГ Щурче" ID: 00112-2018-0007

Документи:

Отговор на запитване - РОП-134 / 04.07.2018г. / - Изтегли