Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Община Белово ID: 00112-2017-0005

Документи:

Протокол 1 / 28.02.2018 г. / - Изтегли

Протокол 2 / 28.02.2018 г. / - Изтегли

Доклад / 01.03.2018 г. / - Изтегли

Решение 30 / 01.03.2018 г. / - Изтегли