"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и социални заведения на територията на Община Белово" ID: 00112-2017-0006

Документи:

Обявление - 805286 / 14.09.2017 г. / - Изтегли

Решение - 805282 / 14.09.2017 г. / - Изтегли

Заповед прекратяване на поръчка - № 370 / 19.10.2017 г. / - Изтегли