Възстановяване сградата на народно читалище "Св.Св. Кирил и Методий - 1910" след пожар, УПИ-V - Културен дом, кв. 29 по ПУП на с. Мененкьово Община Белово ID: 00112-2017-0002.

Документи:

Протокол 1 - РОП-96 / 16.08.2017г. / - Изтегли

Протокол 2 - РОП-106 / 25.08.2017г. / - Изтегли

Протокол 3 - РОП-112 / 30.08.2017г. / - Изтегли

Решение РОП-113 / 30.08.2017г. / - Изтегли

Доклад / 30.08.2017г. / - Изтегли