Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за обектите на Община Белово.

Документи:

Решение № 796892 / 19.07.2017 г. / - Изтегли

Обявление № 796894 / 19.07.2017 г. / - Изтегли

Съобщение за промяна на отваряне на офертите / 25.08.2017 г. / - Изтегли

Съобщение за отваряне на ценови оферти / 20.11.2017 г. / - Изтегли

Протокол РОП-159 / 20.11.2017 г. / - Изтегли