"Реконструкция на улица "Яне Сандански" в кв. Малко Белово, община Белово" ID: 00112-2017-0004

Документи:

Тръжна документация / 13.07.2017 / - Изтегли

Обща ситуация / 13.07.2017 / - Изтегли

Ситуация и надлъжен профил - Яне Сандански - км0+000 - км0+350 / 13.07.2017 / - Изтегли

Ситуация и надлъжен профил  - Яне Сандански - км0+700 - км1+036.64 / 13.07.2017 / - Изтегли

Пътна конструкция и разположение на натисковите фуги в план / 13.07.2017 / - Изтегли

Обяснителна записка / 13.07.2017 / - Изтегли

Количествена сметка / 13.07.2017 / - Изтегли

Снимки на обекта / 13.07.2017 / - Изтегли