Възстановяване сградата на народно читалище "Св.Св. Кирил и Методий - 1910" след пожар, УПИ-V - Културен дом, кв. 29 по ПУП на с. Мененкьово Община Белово ID: 00112-2017-0002.

Документи:

Тръжна документация / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Количествено стойностна сметка / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Проект на договор / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Мененкьово ОВК / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Мененкьово ВиК / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Мененкьово Електро / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Мененкьово Електро Пожароизвестяване / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Мененкьово Архитектура / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Мененкьово Архитектура / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Мененкьово Конструкция / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Мененкьово Пожароизвестителна инсталация / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Мененкьово Конструктивна / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Разчети за строеж / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Енергийна ефективност / 13.06.2017 г. / - Изтегли

ПБЗН / 13.06.2017 г. / - Изтегли

Решение за изменение на обявление - 792484 / 20.06.2017 г. / - Изтегли

Методика за оценка на оферти / 20.06.2017 г. / - Изтегли

Тръжна документация / 30.06.2017 г. / - Изтегли

Тръжна документация / 30.06.2017 г. / - Изтегли