Инженеринг, проектиране и СМР на улица в квартал малко Белово.

Поръчката включва проектиране на две улици в квартал малко Белово на град Белово - улица "Яне Сандански" и улица "Могилата"

Документи:

Обява РОП - 424 / 23.12.2016 г. / - Изтегли