Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Строителен надзор; инвеститорски контрол.

Документи:

Договор - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти - АРД-93 / 16.11.2016 г. - Изтегли

Договор - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти - АРД-94 / 16.11.2016 г. - Изтегли