Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти; Строителен надзор; инвеститорски контрол.

Документи:

Протокол № 1 / РОП - 389 / 27.10.2016 г. / - Изтегли

Протокол № 2 / РОП - 401 / 07.11.2016 г. / - Изтегли