Упражняване на строителен надзор включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на инвестиционен проект: "Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап".

Документи:

Протокол № 1 / 18.10.2016 г. / - Изтегли

Решение № РОП 385 / 18.10.2016 г. / - Изтегли

Протокол класиране - / 27.10.2016 г. / - Изтегли

Протокол № 2 - РОП-401 / 07.11.2016 г. / - Изтегли