"Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белово",  по обособени позиции ID: 00112-2016-00045, публикувана с Обявление в АОП с номер 728786 и Решение с номер 728783.

Документи:

Договор - 1 / 07.10.2016 г. / - Изтегли

Договор - 2 / 13.10.2016 г. / - Изтегли

Договор - 3 / 13.10.2016 г. / - Изтегли