Избор на изпълнител за услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служителите от община Белово по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово" - ID -00112-2015-0002

Обявления

04.03.2015 г.

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служителите от община Белово по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово" - ID -00112-2015-0002

Документи за участие

04.03.2015 г.

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служителите от община Белово по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово" - ID -00112-2015-0002

Разяснения по документацията

19.03.2015

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служителите от община Белово по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово" - ID -00112-2015-0002

Протоколи и документи на комисиите

12.06.2015

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служителите от община Белово по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово" - ID -00112-2015-0002

Договори и Анекси

10.09.2015

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служителите от община Белово по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово" - ID -00112-2015-0002

Плащания

10.09.2015

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Организиране и провеждане на обучения на служителите от община Белово по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово" - ID -00112-2015-0002