Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап". ID: 00112-2014-0012

Обявление

2014-12-01

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап".

Документи за участие

2014-12-01

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа – гр. Белово – I и II етап".

 

Разяснения по документация

 

 

Протоколи на комисия

 

 

Договори и споразумения

 

 

Плащания по договор